Disclaimer

De website die u nu bezoekt, met een van de volgende domeinnamen:

is eigendom van CareCumin, gevestigd aan de Edisonstraat 46 in Leeuwarden. 

CareCumin streeft ernaar alle informatie op deze website zo actueel, correct en betrouwbaar mogelijk te maken. Desondanks kan CareCumin niet garanderen dat de informatie op deze website in alle gevallen correct of volledig is. CareCumin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website geplaatste informatie. Het product is ontwikkeld door Prof. Dr. M. Heger, welke op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden betreffende de inhoud van deze website. 

De weergegeven (delen van) teksten, gegevens en/of tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. CareCumin kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verstrekken van foutieve informatie via deze website.

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt, kunnen beschermde handelsmerken zijn. Ieder geschil met betrekking tot de website van CareCumin valt onder de toepassing van het Nederlands recht. In geval van geschil, zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd. Het is bezoekers van onze website niet toegestaan om deze onrechtmatig te gebruiken, te beschadigen, te vervormen te veranderen of de publicatie ervan te verhinderen. Eveneens is het niet toegestaan de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

 

De veiligheid en inhoudelijke rechten

CareCumin kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van deze website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of niet rechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

Teksten, lay-out, foto’s, afbeeldingen, artikelen en andere onderwerpen op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en/of wijzigingen mogen in om het even welk medium, nooit integraal worden overgenomen, tenzij CareCumin hier vooraf schriftelijk of per e-mailbericht uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Het is wel toegestaan om informatie van deze internetsite af te drukken en/of te downloaden voor uw eigen, persoonlijke privégebruik.

Alle rechten op de inhoud van de website met de domeinnamen: 

berusten bij CareCumin voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan CareCumin.

 

Medische informatie

Deze website is niet bedoeld als medisch advies of ter vervanging van medisch advies en behandeling van uw persoonlijke arts. Bezoekers worden geadviseerd om hun eigen artsen of andere gekwalificeerde medische professionals te raadplegen voor de behandeling van medische aandoeningen. CareCumin kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor enig misverstand of misbruik van de informatie op deze website of voor enig verlies, schade of letsel, veroorzaakt of vermeend te zijn veroorzaakt, direct of indirect door een behandeling, actie of toepassing van producten of informatie, die op deze website worden vermeld. 

Het is belangrijk om op te merken dat de informatie op deze website en de eventueel te plaatsen artikelen en/of interviews op deze website als verhalen moeten worden beschouwd en illustratieve voorbeelden van wat sommige mensen met onze producten hebben bereikt. Deze website en elke pagina op de website zijn losjes gebaseerd op een waargebeurd verhaal, maar zijn op verschillende manieren aangepast, inclusief, maar niet beperkt tot: het verhaal, de foto’s en de opmerkingen. Deze pagina en elke andere pagina op deze website mogen niet letterlijk of als een non-fictie verhaal worden beschouwd. Deze pagina en de resultaten, die op deze pagina worden vermeld, hoewel ze voor sommigen haalbaar zijn, mogen niet worden geïnterpreteerd als de resultaten, die u op dezelfde wijze kunt behalen.

 

Links naar andere sites

De website(s) van CareCumin bevat(ten) links waarmee u de website verlaat en op websites van andere partijen terechtkomt. De website van CareCumin heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt doorgelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. CareCumin accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

CareCumin is zorgvuldig als het gaat om het verstrekken van informatie aan de bezoekers van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening van CareCumin. CareCumin is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie op websites van derden. CareCumin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op deze websites.

 

Deze disclaimer

Aan deze disclaimer kunnen (door derden) geen rechten worden ontleend. CareCumin behoudt te allen tijde het recht om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Omdat deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, verzoekt CareCumin u vriendelijk deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.